www.osvobodtelavicky.cz

Již více než pětadvacet let okupují veřejný prostor Prahy „lavičky zadarmo“ společnosti AD-Net. Ekonomický model těchto reklamních „laviček zdarma“ umožňuje soukromé firmě profitovat ze základní veřejné služby, z obyčejného posezení. Každá z nich totiž nese reklamní billboard o rozměrech 62 × 166 cm.
Lavičky AD-Net jsou archetypálním příkladem brutální dynamiky kapitalismu v postsovětských zemích. Otevření globálního trhu zanechalo instituce bezmocné, zatímco soukromí investoři formovali veřejný prostor podle své vůle a bez jakéhokoliv typu regulace.
Z údajného partnerství veřejného a soukromého sektoru ve skutečnosti vždy vytěží více ten soukromý. Pokřivený vztah navíc upřednostňuje orientaci na zisk před obecným blahem a veřejnou moc dělá závislou na této toxické logice.
Po celé Evropě se začíná prosazovat potřeba zdravého a udržitelného městského ekosystému. A jeho součástí je i podpora prostoru přívětivého pro pěší, zahrnující odstranění vizuálního znečištění.
Pražskému magistrátu se před pár lety povedlo vypovědět nevýhodnou smlouvu. Na postupné odstranění laviček po zkrachovalé společnosti AD-Net byla z veřejných peněz najata externí firma.
Výsledkem je, že dnes je na okraji města odloženo více než 1500 kusů nevyužitých laviček. O jejich osudu může rozhodovat insolvenční správce - BERGER insolvenční správce a spol.. Vyzýváme občany Prahy sdružené v místních organizacích, aby usilovali o osvobození laviček pro neziskové využití.
V pondělí 12. září 2022 jsme provedli první osvobozovací akci. Získali jsme jednu z reklamních laviček.
Od lavičky jsme oddělili reklamní plochu a proměnili ji na plochu “svobody projevu”. Samotné lavičce jsme dopřáli vhodnou dřevěnou opěrku.
Osvobozenou lavičku a billboard “svoboda projevu” jsme instalovali u vchodu do veřejně přístupného žižkovského parku na Krejcárku.
Své právo na město jsme vyjádřili naplněním potřeby sezení a svobody slova, jež v Praze chybí.
V pátek 11. listopadu 2022 jsme provedli druhou akci osvobození.
Osvobozená lavička a billboard svobody projevu se v současnosti nachází v parku Červená skála na Žižkově.
Získejte i vy zpět symbol útlaku veřejné služby brutálním kapitalismem a přetvořte ho v nástroj občanské společnosti. Stáhněte přiložený dopis, pošlete ho jménem své neziskové organizace insolvenčnímu správci a kupte si vlastní lavičku. OSVOBOĎTE LAVIČKY!
Projekt vznikl za finanční podpory:
English version